Strojní vybavení

 • CNC autogenní pálicí stroj do tloušťky 200 mm, rozměr stolu 15x3 m
 • CNC plazmový pálicí stroj do tloušťky 40 mm, rozměr stolu 6x2 m
 • Válce na kroužení
 • CNC hydraulický ohraňovací lis pracovní tlak až 170t, šíře lišty max. 3300 mm
 • Laser
 • Svářecí zdroj

Výrobní prostory

Historie společnosti

 • 2000 - založení společnosti
 • 2007 - nový acetylenokyslíkový pálicí stroj
 • 2008 - uvedení tryskacího boxu do provozu
 • 2012 - nové prostory, koupě CNC ohraňovacího lisu
 • 2018 - projekt investice do technologie ve společnosti Kovpal s.r.o. spolufinancovaný EU - nákup laseru a svářecího zdroje


Projekt „Investice do technologií ve společnosti KOVPAL s.r.o.“

Společnost KOVPAL s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, byla založena v roce 2000 a jejím nosným programem jsou svařované ocelové konstrukce. Další oblastí zájmů společnosti je vypalování přesných ocelových výpalků pro strojírenství. Předmětem projektu je pořízení moderních technologií s vyššími užitnými a technickými parametry pro dělení a svařování kovů, které umožní další rozvoj výroby ve společnosti. Jedná se o investice, které významně doplní a rozšíří stávající výrobní technologie a navýší výrobní kapacity. Bude se jednat o nejmodernější technologie, které jsou v současné době na trhu dostupné.

Projekt „Investice do technologií ve společnosti KOVPAL s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.


Our company

Dear business partners, since 2000 operates in our market the company KOVPAL s.r.o. We mainly devote to production of welded steel constructions. The next field is the burning of precise steel stillage for engineering production. Simultaneously we circle the sheet steels and profile materials to produce pipes and various transitions.
We also offer machine fitting relating to assembly of the small constructions, fences, gates, bars and garden furniture according to customer's requests.

Contact