Pro objednávky nás kontaktujte na obchod@kovpal.cz nebo +420 111 111 111.

Vážený zákazníku,velmi si vážíme naší vzájemné spolupráce. Chtěli bychom vás informovat, že dne 25.5.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů – GDPR (General Data Protection Regulation).

Společnost KOVPAL s.r.o. zavedla pravidla, jimiž respektuje obecná nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation. Vaše data, stejně jako data vašich zákazníků, která jste nám předali v objednávkách, jsou chráněna dostupnými hardwarovými a softwarovými prostředky a také našimi zaměstnanci, stejně jako tomu bylo i dříve.